Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

ZAŁATWIANIE SPRAW: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne


Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla miasta i gminy uchwalonych po dniu 01.01.1995r.

 

L.p.

Nr uchwały data jej podjęcia

Określenie obszaru objętego planem - tytuł uchwały

Data ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym

Powierzchnia objęta planem w ha

1

2

3

4

5

1.

XVII/183/95 Rady Miejskiej Rogoźna 30.11.1995r.

zmiana miejscowego planu ogólnego zagosp. przestrz. gminy Rogoźno na obszarze wsi Nienawiszcz.

Dz.Urz. Woj.Pilsk. Nr 15 poz.61 z dnial2.XII.1995r.

11.9200

2.

XX/215/96

Rady Miejskiej Rogoźna 15.02.1996r.

zmiana miejs. planu ogólnego zagosp. przestrz. miasta Rogoźna dla zespołu garaży

Dz.Urz. Woj.Pilsk. nr 4 poz.22 z dnia 26.02.1996r.

1.4300

3.

XXII/252/96

Rady Miejskiej Rogoźna

25.04.1996r

zmiana miejs. planu zagosp. przestrz. gminy Rogoźno - wieś Owczegłowy (część dz. 196/5 i 196/7 )

Dz.Urz.Woj.Pilsk. Nr 11 poz.38 z dnia 20.05.1996r

1.2100

4.

XXVII/3 02/96 Rady Miejskiej Rogoźna 28.11.1996r.

zmiana miejs.planu ogól. zagosp.przestrz. gm. Rogoźno Nienawiszcz "LETNISKO 2"

Dz.Urz. Woj.Pilsk. Nr 46 poz.168 z dnia 31.12.1996r.

8.0060

5.

XXXIlI/342/97

Rady Miejskiej Rogoźna 25.03.1997r.

zmiana miejs. planu ogólnego zagosp. przestrz. miasta Rogoźna, rejon ulic Seminarialnej i Kościuszki

Dz.Urz. Woj.Pilsk. Nr 12 poz. 51 z dnia 7.05.1997r.

7.0200

6.

XXXIII/343/97

Rady Miejskiej Rogoźna 25.03.97r.

zmiana miejsc, planu ogólnego zagosp. przestrz. gminy Rogoźno - wieś Owczegłowy

Dz.Urz. Woj.Pilsk. Nr 12 poz. 52 z dnia 07.05.1997r.

16.4200

7.

XXXIII/344/97 Rady Miejskiej Rogoźna 25.03.1997r.

zmiana miejscowego planu ogólnego zagosp. przestrzeń, gminy Rogoźno - wieś Nienawiszcz

Dz.Urz. Woj.Pilsk. Nr 12 poz.53 z dnia 07.05.1997r.

7.5200

8.

XXXV/362/97 Rady Miejskiej Rogoźna 22.05.1997r.

zmiana m. planu ogólnego zagosp. przestrz. miasta Rogoźno- działki nr . 1267 i 1268

Dz.Urz.Woj.Pilsk. Nr 22 poz.86 z dnia 23.06.1997r.

0.5070

9.

XLI/394/97

Rady Miejskiej Rogoźna

27.11.1997r.

zmiana miejs. planu ogólnego zagosp. przestrz. gm. Rogoźno na obszarze wsi Jaracz ((Muzeum)

Dz.Urz. Woj.Pilsk. Nr 2 poz. 9 z dnia 28.01.1998r.

5.1500

10.

XLVI1/443/98 Rady Miejskiej Rogoźna 28.05.1998r.

zmiana miejscowego planu ogólnego zagosp. przestrz. gm. dla terenu "Nad Starą Flintą" we wsi Jaracz

Dz.Urz.Woj.Pilsk. Nr 16 poz. 109

z dnia 06.07.1998r.

19.1700

11.

XLVI1/444/98

Rady Miejskiej Rogoźna 28.05.1998r.

zmiana miejs. planu ogóln. zagosp. przestrz. gm. Rogoźno dla terenu "Nad Starą Wełną” we wsi Jaracz

Dz.Urz. Woj.Pilsk. Nr 16 poz. 110

z dnia 06.07.1998r.

21.0000

12.

XLVII/445/98 Rady Miejskiej Rogoźna 28.05.1998r.

zmiana miejscowego planu ogólnego zagosp. przestrz. gminy dla ośrodka wypoczynkowego "Piłka Młyn" we wsi Jaracz

Dz.Urz.Woj.Pilsk. Nr 16 poz.l 11 z dnia 06.07.1998r.

39.7900

13.

XLVI/437/98

Rady Miejskiej Rogoźna

29.IV.1998r.

zmiana miejscowego planu ogólnego zagosp. przestrzeń, miasta Rogoźna na obszarze wsi Cieśle.

Dz.Urz.Woj.Pilsk. Nr 14 poz.93 z dnia 29.06.1998r.

3.7700

14.

XLVI/436/98

Rady Miejskiej Rogoźna

29.IV.1998r.

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospod. przestrzeń. Gminy Rogoźno na obszarze wsi Studzieniec

Dz.Urz. Woj.Pilsk. Nr 13 poz.91 z dnia 16.06.1998r.

0.4600

15.

III/27/98

Rady Miejskiej Rogoźna 16.X11.1998r.

zmiana miejscowego planu ogólnego zagosp. przestrz. gm. Rogoźno - wieś Tarnowo (dz.252/4 -kaplica)

Dz.Urz.Woj.Pilsk. Nr 37 poz.323

z dnia 30.XII.1998r.

0.2370

16.

III/28/98

Rady Miejskiej Rogoźna 16.XII.1998r.

zmiana miejscowego planu ogólnego, zagosp. przestrz. g. Rogoźno we wsi Owieczki (dz. nr 146, 147, 148, 149)

Dz.Urz.Woj. Pilsk. Nr 37 poz.324 z dnia 30.XII.1998r.

4.2700

17.

YI/42/99

Rady Miejskiej Rogoźna 25.111.1999r.

zmiana miejscowego planu ogólnego, zagosp. przestrz. gm. Rogoźno w Owczegłowach

Dz.Urz. Woj.Wielk. Nr 22 poz.l 138 z dnia 29.04.1999r.

2.4640

18.

XVlll/157/2OO0 Rady Miejskiej Rogoźna

27.01.2000r.

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrz. gminy Rogoźno na terenie wsi Owczegłowy obejmującej obszar działek o nr ew. 218/1,218/2,219

Dz.Urz. Woj.Wielk. Nr 11/2000 poz.126, z dnia 25.02.2000r.

7.0090

19.

XXV/192/2000

Rady Miejskiej Rogoźna

28.09.2Ó00r.

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno na obszarze wsi Owczegłowy dz. nr 267,276,277

Dz.Urz. Woj.Wielk. Nr 81 poz. 1076 z dnia 28.11.2000r.

0.3500

20.

XXV/l93/2O0O Rady Miejskiej Rogoźna

28.09.2000r.

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno na obszarze wsi Tarnowo (dz. nr 251/3)

Dz.Urz. Woj.Wielk Nr 75 poz. 996 z dnia 02.11.2000r.

0.0500

21.

XXVIII/212/2000

Rady Miejskiej Rogoźna

30.11.2000r.

zmiana m.p.o.z.p. miasta Rogoźno w rejonie ulic: Długa, W.Poznańska, Boguniewska, Konieczyńskich

Dz.Urz. Woj.Wielk. Nr 5 poz.65 z dnia 25.01.2001r.

14.8000

22.

XXX/23 7/2001 Rady Miejskiej Rogoźna 25.01.200lr.

zmiana m.p.o.z.p. gminy Rogoźno, na obszarze wsi Żołędzin (ROGSTOL)

Dz.Urz.Woj.Wielk. Nr 13 poz. 203 z dnia 23.02.2001r.

3.0670

23.

XXXIII/271/2001

Rady Miejskiej Rogoźna

26.04.2001r.

zmiana m.p.o.z.p. gminy Rogoźno na obszarze wsi Budziszewko i Karolewo

Dz.Urz.Woj.Wielk. Nr 81 poz.1493 z dnia 11.07.2001 r.

3.6530

24.

XXXIW285/2001 Rady Miejskiej Rogoźna 28.06.2001r.

zmiana m.p.o.z.p. miasta Rogoźno w rejonie ulicy Czarnkowskiej

Dz.Urz.Woj.Wielk. Nr 83 poz.1553 z dnia 17.07.2001r.

0.0790

25.

XXXIV/286/2001

Rady Miejskiej Rogoźna

26.04.2001r.

zmiana m.p.o.z.p. gminy Rogoźno na obszarze wsi Nowy Młyn

Dz.Urz.Woj.Wielk. Nr 83 poz.1554 z dnia 17.07.2001r.

0.8450

26.

XXXV/312/2001

Rady Miejskiej Rogoźna 23.08.2001r.

zmiana m.p.o.z.p. gminy Rogoźno na obszarze wsi Tarnowo (dz. nr 192/2, 192/3, 191/1)

Dz.Urz.Woj.Wielk. Nr 117 poz.2236 z dnia 26.09.2001r.

0.9800

27.

XXXV/313/2001

Rady Miejskiej Rogoźna 23.08.2001r.

zmiana m.p.o.z.p. gminy Rogoźno, na obszarze wsi Gościejewo dz. nr 392, 393,394

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Nr 117 poz. 2237 z dnia 26.09.2001r.

1.6680

28.

XXX V/314/2001

Rady Miejskiej Rogoźna 23.08.2001r.

zmiana m.p.o.z.p. gminy Rogoźno, na obszarze wsi Tarnowo dz. nr 187

Dz.Urz.Woj.Wielk. Nr 117 poz.2238 z dnia 26.09.2001r.

0.5750

29.

XXXVI/325/2001

Rady Miejskiej w Rogoźnie 25.10.200lr.

zmiana miejscowego planu szczegółowego- rejon ulic: Piłsudskiego i Fabrycznej

Dz.Urz.Woj. Wlkp. Nr 143 poz.2902 z dnia 23.11.2001r.

1.1003

30.

XXXVI/327/2001

Rady Miejskiej w Rogoźnie 25.10.200lr.

zmiana miejscowego planu szczegó­łowego - rejon ulic:Garbacka i Konie- czyńskich w Rogoźnie

Dz.Urz.Woj.Wielk. Nr 143 poz.2903 z dnia 23.11.200lr.

0.1770

31.

XXXVIII/338/2001 r 19.12.2001r.

zmiana miejscowego planu ogólnego, zagosp. przestrz. gm. Rogoźno oraz zam. miejscowego planu szczegółowego zagosp. przestrzeń. Terenu indywidualnego budownictwa letniskowego na obszarze wsi Owczegłowy

Dz.Urzęd.Woj.Wielk Nr 4 poz. 182 z dnia 10.01.2002r.

15.0540

32.

XXXVI11/339/2001 Rady Miejskiej w Rogoźnie

19.12.2001 r.

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno na obszarze wsi Gościejewo (działki nr 295/1 i 295/2 )

Dz.Urzęd. Woj. Wlkp Nr 18 poz.644 z dnia 07.02.2002r.

0.1300

33.

XXXIX/351/2002

Rady Miejskiej w Rogoźnie 28.02.2002r

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno na obszarze wsi Serniki.

Dz.Urzęd.Woj.Wlkp Nr 52 poz. z dnia 18.04.2002r.

7.9500

34.

XL11/375/2002

Rady Miejskiej Rogoźna 28.05.2002r.

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno na obszarze działki o nr ewid. 160 w Nienawiszczu

Dz.Urzęd.Woj.Wlkp Nr 98 poz.2426 z dnia 19.07.02r.

2.7315

35.

XLII/3 78/2002

Rady Miejskiej w Rogoźnie 28.05.2002r.

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm.Rogoźno na obszarze wsi Nienawiszcz

Dz.Urzęd.Woj.Wlkp Nr 98 poz. 2425 z dnia 19.07.2002r.

14.5600

36.

XLV/3 89/2002 Rady Miejskiej Rogoźna

29.08.2002r.

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno na obszarze wsi Owczegłowy- działki rekreacyjno- ogrodnicze

Dz.Urzęd.Woj.Wlkp Nr 132 poz. 3637 z dnia 30.10.2002r.

3.3050

37.

XLV/390/2002

Rady Miejskiej w Rogoźnie 29.08.2002r.

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Rogoźno na obszarze wsi Jaracz

Dz.Urzęd.Woj.Wlkp Nr 132 poz. 3638 z dnia 30.10.2002r.

17.5700

38.

XLVI/3 96/2002 Rady Miejskiej w Rogoźnie 26.09.2002r.

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno na obszarze działki o nr ewid. 72/2 położonej we wsi Parkowo

Dz.Urzęd.Woj.Wlkp Nr 133 poz. 3678 z dnia 31.10.2002r

0.1971

39.

VI/56/2003

Rady Miejskiej w Rogoźnie 20.03.2003r.

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna w rejonie ulic: Działkowej i Różanej

Dz.Urzęd.Woj.Wlkp Nr 70 poz. 1343 z dnia 07.05.2003r.

1.0580

40.

VI/57/2003 Rady Miejskiej w Rogoźnie 20.03.2003r.

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna w rejonie ulicy Lakowej

Dz.Urzęd. Woj. Wlkp Nr 70 poz. 1344 z dnia 07.05.2003r.

3.8003

41.

VI/58/2003

Rady Miejskiej w Rogoźnie 20.03.2003r.

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna w rejonie ulicy Prusa

Dz.Urzęd.Woj.Wlkp Nr 75 poz. 1444 z dnia 13.05.2003r.

0.1300

42.

VII/68/2003

Rady Miejskiej w Rogoźnie 29.04.2003r.

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna w rejonie ulicy Konieczyńskich

Dz.Urzęd.Woj.Wlkp Nr 121 poz. 2241 z dnia 09.07.2003r.

2.3980

43

IX/81/2003

Rady Miejskiej w Rogoźnie 26.06.2003r.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 211/30 na obszarze wsi Owczegłowy dla terenu zabudowy rekreacyjnej

Dz.Urzęd. Woj.Wlkp Nr 140 poz. 2650 z dnia 18.08.2003r.

2.6030

44.

IX/82/2003

Rady Miejskiej w Rogoźnie 26.06.2003r.

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno na obszarze wsi Dziewcza Struga

Dz.Urzęd. Woj.Wlkp Nr 140 Poz. 2650 z dnia 18.08.2003r.

2.4200

45.

X/85/2003

Rady Miejskiej w Rogoźnie 28.08.2003r.

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno na obszarze wsi Garbatka- dla terenu zabudowy usługowo-produkcyjnej "GARBATKA 1"

Dz.Urzęd. Woj.Wlkp Nr 178 poz. 3302 z dnia 18.11.2003r.

20.1420

46.

X/86/2003

Rady Miejskiej w Rogoźnie 28.08.2003r.

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno na obszarze wsi Garbatka -dla terenu zabudowy produkcyjno-usługowej "GARBATKA 2"

Dz.Urzęd. Woj.Wlkp Nr 178 poz. 3303 z dnia 18.11.2003r.

15.5050

47.

XI/95/2003 Rady Miejskiej w Rogoźnie 25.09.2003r.

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno, na obszarze wsi Owieczki.

Dz.Urzęd. Woj.Wlkp Nr 178, poz. 3308, z dnia 18.11.2003r.

0.8400

48.

XXXI/243/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27.04.2005r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oczyszczalni ścieków we wsi Boguniewo

Dz.Urz.Woj. Wlkp. Nr 104 poz. 2869 z dnia 11.07.2005r.

3.0800

49.

XLIV/321/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29.03.2006r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Al.M.Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego

Dz.Urz.Woj. Wlkp. Nr 81 poz. 2054 z dnia 26.05.2006r.

Od nr

porządkowego 51 plany uchwalone wg ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

26.2750

50.

XLIX/368/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27.09.2006r

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda - obręb Gościejewo oraz w rejonie ulicy Rolnej w Rogoźnie.

Dz.Urz.Woj. Wlkp. Nr 181 poz. 4233 z dnia 27.11.2006r.

226.8710

51.

IX/62/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26.04.2007r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej.

Dz.Urz.Woj. Wlkp. Nr 98

z dnia 29.06.2007r.

87.7990

52.

XI/72/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2007 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej.

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 126 poz.2287 z dnia 31.08.2007r. (obowiązuje od 01.10.2007r).

7.8850

53.

XI/73/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2007 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze między ulicami: Kotlarską, W. Poznańską, Długą, Nową.

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 126 poz.2288 z dnia 31.08.2007r. (obowiązuje od 01.10.2007r).

11.2630

54

XLIII/291/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospo­darowania przestrzennego na obszarze działek o nr nr ewid. 53/2, 478 położonych w miejscowości Jaracz

Dz.Urz.Woj. Wielkopl. Nr 180 poz.3035 z dnia 15.10.2009r. (obowiązuje od 15.11.2009r).

3.7590

55.

XLIII/293/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie  z dnia 24 sierpnia 2009 r.

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Grabatka, Ruda- obręb Gościejewo oraz w rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie, na obszarze części działki o nr ewid. 286/7 położonej w Rogoźnie przy ul. Rolnej

Dz.Urz.Woj. Wielkopl. Nr 180 poz.3036 z dnia 15.10.2009 r. (obowiązuje od 15.11.2009r).

0.1630

56.

XLIV/303/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospo­darowania przestrzennego na obszarze działek o nr nr ewid. 38/3 i 38/4 położonych w miejscowości Kaziopole

Dz.Urz.Woj. Wielkopl. Nr 214 poz.3692 z dnia 04.12.2009  r.. (obowiązuje od 04.01.2010  r).

1.9788

57.

XLV/313/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 paździer­nika 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospo­darowania przestrzennego na obszarze części działek o nr nr ewid. 25/18, 38 i obszarze działki o nr ewid. 61/11 położonych w miejscowości Cieśle.

Dz.Urz.Woj. Wielkopl. Nr 238 poz.4446 z dnia 31.12.2009  r.. (obowiązuje od 31.01.2010  r).

19.3880

58.

XLVI/325/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Al.M.Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwała Nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006 r.

Dz.Urz.Woj. Wielkopl. Nr 50 poz. 1152 z dnia 16.03.2010 r. (obowiązuje od 16.04.2010r).

0.0624

59.

XLVI/326/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25.11 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospo­darowania przestrzennego na obszarze działki o nr ewid.32 położonej w Rogoźnie przy ul.Łąkowej

Dz.Urz.Woj. Wielkopl. Nr 50 poz. 1153 z dnia 16.03.2010 r. (obowiązuje od 16.04.2010 r).

1.0950

60.

YIII/50/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie miejscowego planu zagospo­darowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna terenu położonego przy ulicy Działkowej.

Dz.Urz. Woj. Wielkopl. Nr 148 poz. 2390 z dnia 27.05.2011  r. (obowiązuje od 27.06.2011  r).

3.2280

61.

YIII/51/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie miejscowego planu zagospo­darowania przestrzennego na obszarze działek o nr. ewid. od 150/2 do 150/14 położonych w miejscowości Nienawiszcz.

Dz.Urz. Woj. Wielkopl. Nr 148 poz. 2391 z dnia 27.05.2011  r. (obowiązuje od 27.06.2011  r).

14.1420

62.

XVI/117/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2011 r.

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Al.M.Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego, na obszarze działki o nr ewid. 820/3 przy ul. Fabrycznej.

Dz.Urz. Woj. Wielkopl. poz. 127 z dnia 05.01.2012 r. (obowiązuje od 05.02.2012 r).

0.1102

63.

XXII/163/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Słomowo.

Dz.Urz.Woj. Wielkopl. poz. 3387 z dnia 25.07.2012 r. (obowiązuje od 25.08.2012 r).

373.3450

64.

XLI/3 01/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Magazynowej i Aleje Marszałka Piłsudskiego.

Dz.Urz.Woj. Wielkopl. poz. 1531 z dnia 10.03.2014 r. (obowiązuje od 25.03.2014 r).

1.4813

65.

W36/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej

Dz.Urz.Woj. Wielkopl. poz. 1069 z dnia 26.02.2015 r. (obowiązuje od 13.03.2015 r).

0.2426

66.

UCHWAŁA NR IX/80/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XLVI/437/98 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 29 kwietnia 1998 r., w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagosp. przestrzennego miasta Rogoźna na obszarze wsi Cieśle

Dz.Urz.Woj. Wielkopl. poz. 3133 z dnia 07.05.2015 r. (obowiązuje od 13.03.2015 r).

1.7111

67.

UCHWAŁA NR XXI/194/2016 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27.01.2016 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ul. Długiej

Dz.Urz.Woj. Wlkp. poz. 1657 z dnia 29.02.2016 r. (obowiązuje od 15.03.2016 r).

12.1500

68.

UCHWAŁA NR XXV/239/2016 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27.04.2016 r.

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej.

Dz.Urz.Woj. Wlkp. poz. 3152 z dnia 04.05.2016 r. (obowiązuje od 19.05.2016 r).

0.3741

69.

UCHWAŁA NR XXXI/289/2016 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26.10.2016 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno- rejon „Wójtostwo”

Dz.Urz.Woj. Wlkp. poz. 6316 z dnia 31.10.2016  r. (obowiązuje od 15.11.2016 r).

86,1400 ha

70.

UCHWAŁA NR XXXVI/341/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28.02.2017 r.

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie na obszarze MW/U (sąsiedztwo Galerii Rondo)

Dz.Urz.Woj. Wlkp. poz. 2130 z dnia 15.03.2017 r. (obowiązuje od 30.03.2017 r).

0,5136 ha

71.

UCHWAŁA NR XXXVI/342/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28.02.2017 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego- przebudowy istniejącej napowietrznej linii 110 kV Rogoźno Wągrowiec.

Dz.Urz.Woj. Wlkp. poz. 2018 z dnia 09.03.2017 r. (obowiązuje od 24.03.2017 r).

27,2500 ha

72.

UCHWAŁA NR XL/374/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26.04.2017 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Strzeleckiej i Wielka Poznańskiej

Dz.Urz.Woj. Wlkp. poz. 3900 z dnia 13.05.2017 r. (obowiązuje od 28.05.2017 r). Uwaga: Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody z dnia 02.06.2017 r. –nieważność § 10 pkt 4 lit. b i  § 11 pkt 4 lit. b

3.2899 ha

73.

UCHWAŁA NR XL/3 75/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26.04.2017 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Łąkowej.

Dz.Urz.Woj. Wlkp. poz. 3901 z dnia 13.05.2017 r. (obowiązuje od 28.05.2017 r). Uwaga: Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody z dnia 02.06.2017 r. –nieważność § 10 pkt 5 lit. b i  § 11 pkt 5 lit. b

4.2550 ha

74.

UCHWAŁA NR XL/404/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26.06.2017 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej Parkowo.

Dz.Urz.Woj. Wlkp. poz. 4659 z dnia 29.06.2017 r. (obowiązuje od 14.07.2017 r).

 2.000 ha
75 UCHWAŁA NR LIV/500/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27.12.2017 r. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół dworca kolejowego Rogoźno Wlkp Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 514 z dnia 10.01.2018 r. (obowiązuje od 25.01.2018 r.) 10.500 ha

 


 

 

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o ustalenie warunkow zabudowy.
(wprowadził: Michał Maślanka 2020-11-26 12:49:13)
rozmiar pliku: 85.5Kb
Wniosek o przeniesienie decyzji
(wprowadził: Michał Maślanka 2020-09-10 12:48:44)
rozmiar pliku: 48Kb
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
(wprowadził: Michał Maślanka 2020-09-04 07:26:31)
rozmiar pliku: 42.5Kb
Wypis i wyrys z mpzp - wniosek.d
(wprowadził: Klaudia Mruk 2019-09-30 10:58:35)
rozmiar pliku: 22.5Kb
Zaświadczenie o przeznaczeniu wniosek.d
(wprowadził: Klaudia Mruk 2019-09-30 10:57:32)
rozmiar pliku: 27.5Kb
wnioske o zmianę decyzji.
(wprowadził: Klaudia Mruk 2019-06-05 14:39:15)
rozmiar pliku: 43.5Kb
Z wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
(wprowadził: Klaudia Mruk 2019-02-18 13:28:27)
rozmiar pliku: 49.5Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz