nazwa dokumentu: Oświadczenia majątkowe urzędników za 2019 rok

Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r. Pana Romana Szuberskiego

 

Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r. Pana Marka Jagody

 

Korekta oświadczenia majątkowego za 2019 r. Pana Zbigniewa Heydrych

 

Korekty oświadczeń majątkowych urzędników za 2019 rok.

 

 1. Alina Maria Mączyńska
 2. Anna Matoga
 3. Danuta Maria Karolak
 4. Elżbieta Kaniewska
 5. Ewelina Bożena Kowalska
 6. Ewelina Nowak
 7. Irena Ławniczak
 8. Iwona Maria Gruszka
 9. Iwona Renata Rzaska
 10. Izabela Kaniewska
 11. Krystyna Gromanowska
 12. Magdalena Krzy˜ka
 13. Marcin Edward Matuszewski
 14. Marek Ryszard Jagoda 01.04.2020 r.
 15. Marek Ryszard Jagoda 31.12.2019 r.
 16. Maria Anna Sierzchuˆa
 17. Maˆgorzata Cyranek
 18. Piotr Gruszczyński
 19. Radosˆawa Maria Jurga
 20. Renata Jaˆoszyäska-Biskupska
 21. Roman Piątkowski
 22. Romana Agnieszka Linka
 23. Wanda Maria Olędrowicz

 

Oświadczenia majątkowe urzędników za 2019 rok

 

   

 1. Andrzejczak Paweł
 2. Jałoszyńska-Biskupska Renata
 3. Cyranek Małgorzata
 4. Goszczyński Witold
 5. Gromanowska Krystyna
 6. Gruszczyński Piotr
 7. Gruszka Iwona
 8. Heydrych Zbigniew
 9. Jagoda Marek
 10. Jurga Radosława
 11. Jurszo Zofia
 12. Kaniewska Elżbieta
 13. Kaniewska Izabela
 14. Kaźmierczak Ilona
 15. Karolak Danuta
 16. Kowalska Ewelina
 17. Krzyśka Magdalena
 18. Linka Romana
 19. Ławniczak Irena
 20. Matoga Anna
 21. Matuszewski Marcin
 22. Mączyńska Alina
 23. Mysłek Marek
 24. Noak Ewelina
 25. Olędrowicz Wanda
 26. Piątkowski Roman
 27. Richie Ewelina
 28. Rzańska Iwona
 29. Sierzchuła Maria
 30. Szuberski Roman
 31. Wiśniewska-Dzik Olga

 

 
informacje wprowadził:Kazimierz Lis
informacje wytworzył:WOiSO
data dodania: 22 Lipca 2020
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2009-05-12 10:48:02
data wyworzenia: WOiSO / 22 Lipca 2020