nazwa dokumentu: Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego ogłasza przetarg ustny nieograniczony pn. Adaptacja i wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie nieruchomości W. Poznańska 40 (teren byłego targowiska)

Rogoźno, dnia 22.05.2015 r.

Znak sprawy: ZAMK.GK.322.6.15

 

ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIENIA KOMUNALNEGO /ZAMK/

W ROGOŹNIE UL. KOŚCIUSZKI 37

 

OGŁASZA

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

Adaptacja i wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie nieruchomości W. Poznańska 40 (teren byłego targowiska).

 

Przedmiot zamówienia: Adaptacja i wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na garaże lub pomieszczenia magazynowe. Do adaptacji i wynajmu przeznaczonych jest osiem zadaszonych pomieszczeń (wiat) otwartych o łącznej powierzchni 159,76 m2 (pomieszczenia nr 1,2,4,5,6,7,8,9) oraz jedno pomieszczenie zamknięte o powierzchni 28,53 m2 (pomieszczenie nr 3).

W załączeniu rzuty inwentaryzacyjne w/w pomieszczeń.

Przetarg będzie polegał na wyborze najkorzystniejszej oferty drogą licytacji.

Wiaty i pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia będą licytowane pojedynczo.

Istnieje możliwość odliczenia z czynszu poniesionych kosztów związanych z dostosowaniem i modernizacją pomieszczeń.

W sprawie oglądania pomieszczeń oraz dodatkowych informacji odnośnie stanu technicznego pomieszczeń należy kontaktować się z biurem ZAMK tel. 67 26-17-171.

Miesięczna stawka czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej ustalana jest w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Rogoźna Nr OR.0050.1.17.2012 z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę.

Cena wywoławcza wynosi 5,00 zł netto za m2 + 23%VAT wynajmowanej powierzchni.

 

Miejsce i termin przetargu - licytacji:

Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego ul. Kościuszki 37, Rogoźno 25.06.2015 roku o godz.10 00.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium

w kwocie 2000,00 zł do godz. 1000 w przeddzień przetargu na rachunek bankowy nr: 06 8951 0009 3900 2567 2000 0010.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet opłat z tytułu najmu. W przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz ZAMK.

Wadium wniesione przez uczestnika, który nie zwyciężył przetargu zostaje niezwłocznie zwrócone na uprzednio podany numer konta bankowego uczestnika.

 

Dyrektor ZAMK

Marek Mysłek

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:ZAMK
data dodania: 26 Maja 2015
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2015-06-09 11:21:31
data wyworzenia: ZAMK / 26 Maja 2015