nazwa dokumentu: Uchwała nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie zmiany planu pracy Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIII/113/ 2015

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 czerwca 2015 r.

 

w sprawie zmiany planu pracy Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury na 2015 rok

 

Na podstawie art. 21  ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.  W załączniku do uchwały z dnia 30 grudnia 2014 r. Nr IV/20/2014 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury w Rogoźnie na 2015 rok w tematyce posiedzenia z miesiąca czerwca tj. ,,Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” przekłada się na miesiąc sierpień.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 7 Lipca 2015
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2015-07-07 15:02:22
data wyworzenia: / 7 Lipca 2015