nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 115/2010 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat oraz wywieszenia wykazu.

      ZARZĄDZENIE NR OR.0151-115/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia  21 października 2010 r.

 

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat oraz wywieszenia wykazu. 

 

Na podstawie art. 37 i  art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651 ze zm.), oraz Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno,.

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.   

Przeznacza się do dzierżawy:

1.       Część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 532 położonej w Gościejewie, o pow. 4,84 ha, stawkę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego ustala się na 8,65 q żyta.

2.       Część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 509 położonej w Gościejewie, o pow. 2,76 ha, stawkę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego ustala się na 5,28 q żyta.

3.       Część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 49 położonej w Laskowie, o pow. 2,38 ha, stawkę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego ustala się na 4,31 q żyta.

4.       Część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 218 położonej w Studzieńcu, o pow. 2,11 ha, stawkę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego ustala się na 2,62 q żyta.

5.       Działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 219 położonej w Studzieńcu, o pow. 0,37 ha, stawkę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego ustala się na 0,44 q żyta.

 

§ 2.   

Nieruchomości wykazane w § 1 przeznaczone są na działalność rolniczą. Umowy dzierżawy zostaną zawarte na podstawie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

§ 3.   

Wykaz nieruchomości podlegających wydzierżawieniu w drodze przetargu, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

 

§ 4.   

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 5.   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył: Beata Ryga
data dodania: 27 Października 2010
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-10-27 11:06:15
data wyworzenia: Beata Ryga / 26 Października 2010