nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 140/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji środków trwałych, sprzętu komputerowego i przedmiotów nietrwałych

ZARZĄDZENIE Nr 140 /2010

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 15 grudnia 2010r.

 

w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji środków trwałych, sprzętu komputerowego i przedmiotów nietrwałych

 

Na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami)

zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1.

Powołuje się komisję do spraw likwidacji środków trwałych, sprzętu komputerowego i przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu w 2010 roku.

 

§ 2.

Skład komisji do spraw likwidacji środków trwałych, sprzętu komputerowego i przedmiotów nietrwałych:

Przewodniczący - Ślachciak Dorota

Członek - Nowak Bożena

Członek - Pierwoła Kamila

 

§ 3.

Komisja dokona likwidacji w zakresie:

·         Środków trwałych,

·         Sprzętu komputerowego,

·         Przedmiotów nietrwałych.

 

§ 4.

Likwidacji należy dokonać protokołem.

 

§ 5.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Dorota lachciak
data dodania: 17 Grudnia 2010
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-12-17 07:35:49
data wyworzenia: Dorota lachciak / 17 Grudnia 2010