nazwa dokumentu: Uchwała nr IV/12/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok

Uchwała Nr IV/12/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 grudnia 2010 r.

 

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok 

 

Na podstawie §3 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Rogoźno, Uchwała Nr LV/388/2010 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rogoźna (Dz. U. Woj.Wielk. z 2010 r. Nr 166, poz.3143) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej na rok 2011, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 31 Grudnia 2010
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-12-31 08:22:57
data wyworzenia: / 31 Grudnia 2010