nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy

Zarządzenie Nr 12/2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 24 stycznia 2011 roku

 

w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 i 3 ustawy dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W mieszkaniowym zasobie Gminy, jako lokal socjalny wyodrębnia się lokal nr 5 w budynku przy ul. Plac Powstańców Wlkp. 11, składający się z 2 izb (pokój i kuchnia) o powierzchni użytkowej 31,00m2, w tym powierzchnia mieszkalna 19,35m2, wyposażony w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, gazową.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Anna Bartol
data dodania: 2 Lutego 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-02-02 11:23:20
data wyworzenia: Anna Bartol / 2 Lutego 2011