nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 48/2011 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Pruśce

Zarządzenie Nr 48 /2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 15 marca 2011 r.

 

 w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Pruśce

 

                Na podstawie § 17 Statutu Sołectwa Pruśce stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVI/351/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pruśce (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2006 r. Nr 109, poz. 2697) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Zwołuję zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pruśce na dzień 29 marca 2011 roku na godz. 19.00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach.

 

§ 2.

Informację o terminie zebrania wiejskiego poda do wiadomości mieszkańców Sołtys.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Adriana Potocka
data dodania: 17 Marca 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-03-17 08:36:30
data wyworzenia: Adriana Potocka / 17 Marca 2011