nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 55/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Parkowo

   

Zarządzenie Nr 55/2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 25 marca 2011 r.

 

 w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Parkowo

 

Na podstawie § 17 Statutu Sołectwa Parkowo stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVI/350/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Parkowo (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2006 r. Nr 109, poz. 2696) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Zwołuję zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Parkowo na dzień 7 kwietnia 2011 roku na godz. 18.00 w  świetlicy wiejskiej w Parkowie.

 

§ 2.

Informację o terminie zebrania wiejskiego poda do wiadomości mieszkańców Sołtys.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Adriana Potocka
data dodania: 30 Marca 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-03-30 05:33:10
data wyworzenia: Adriana Potocka / 28 Marca 2011