nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 68/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Boguniewo

Zarządzenie Nr 68/2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

 

 w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Boguniewo

 

Na podstawie § 17 Statutu Sołectwa Boguniewo stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVI/339/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Boguniewo (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2006 r. Nr 109, poz. 2685) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Zwołuję zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Boguniewo na dzień 28 kwietnia 2011 roku na godz. 18.00 w  świetlicy w Boguniewie.

 

§ 2.

Informację o terminie zebrania wiejskiego poda do wiadomości mieszkańców Sołtys.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Pawe Andrzejczak
data dodania: 9 Maja 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-05-09 10:19:08
data wyworzenia: Pawe Andrzejczak / 9 Maja 2011