nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 72/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Nienawiszcz

Zarządzenie Nr 72/2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 26 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Nienawiszcz

 

Na podstawie § 17 Statutu Sołectwa Nienawiszcz stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVI/347/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nienawiszcz (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2006 r. Nr 109, poz. 2693) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Zwołuję zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nienawiszcz na dzień 5 maja 2011 roku na godz. 19.00 w  świetlicy wiejskiej w Nienawiszczu.

 

§ 2.

Informację o terminie zebrania wiejskiego poda do wiadomości mieszkańców Sołtys.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Adriana Potocka
data dodania: 9 Maja 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-05-09 11:44:23
data wyworzenia: Adriana Potocka / 9 Maja 2011