nazwa dokumentu: Uchwała nr XII/79/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie protestu mieszkańców przeciwko planom budowy fermy norek we wsi Gościejewo

UCHWAŁA NR XII/79/2011

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 24 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie protestu mieszkańców przeciwko planom budowy fermy norek we wsi Gościejewo

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 30 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie stanowiącego zał. nr 5 do Uchwały Nr LV/388/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie Statutu Gminy Rogoźno (Dz.Urz. Woj. Wielk. Nr 166, poz. 3143) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Radni Rady Miejskiej w Rogoźnie popierają protest mieszkańców przeciwko planom budowy fermy norek we wsi Gościejewo.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 30 Sierpnia 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-08-30 11:22:46
data wyworzenia: / 30 Sierpnia 2011