nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 198/2011 z dnia 08 października 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.198.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 07 października 2011 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.), w związku z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108 z zm.),

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję komisję przetargową, w celu przeprowadzenia w dniu 13 października 2011 r.:

1.                   l przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki, położonej w Rogoźnie przy ul. Seminarialnej, w ewidencji geodezyjnej oznaczonej ewidencyjnie nr 1471/13 o pow.714m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00025029/3,

2.                   l przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki, położonej w Rogoźnie przy ul. Międzyleskiej, w ewidencji geodezyjnej oznaczonej ewidencyjnie nr 2116 o pow.2.304m2, objętej  księgą wieczystą KW PO1O/00025563/8,

 

w składzie:

1.     Roman Piątkowski

-       Przewodniczący

2.     Eugenia Zabder

-       członek

3.     Marta Olęderek

-               członek

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Marta Olederek
data dodania: 13 Października 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-10-13 10:19:29
data wyworzenia: Marta Olederek / 13 Października 2011