nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 44/2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.44.2012

Burmistrya Rogoźna

z dnia 29 marca 2012 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.), w związku z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108 z zm.),

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Powołuję komisję przetargową w celu przeprowadzenia w dniu 03 kwietnia 2012 r. I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności niezabudowanych działek gruntu, położonych w Kaziopolu, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny KAZIOPOLE) oznaczonych ewidencyjnie nr: 28/4 o pow.1.486m2 i 28/6 o pow.1.266m2, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00023574/4.

w składzie:

1. Roman Piątkowski – Przewodniczący 

2. Marta Olęderek – członek

3. Iwona Ostrowska – członek

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Marta Olderek
data dodania: 4 Kwietnia 2012
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2012-04-04 10:58:14
data wyworzenia: Marta Olderek / 4 Kwietnia 2012