nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 68/2012 Burmistrza Rogoźna z dnia z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót: remontów cząstkowych ulic i dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA ROGOZNA

NR 0050.1.68.2012

z dnia 30 maja 2012 roku

 

w sprawie powołania komisji odbioru robót: remontów cząstkowych ulic i dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej zarządza się

 

§ l.

Powołuje się Komisję Odbiorową w składzie :

 

  1. Zbigniew Wiese – przewodniczący
  2. Paweł Andrzej czak – członek
  3. Maria Domagalska – członek
  4. Ryszard Jarysz – członek

  

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Kazimierz Lis
informacje wytworzył:Maria Domagalska
data dodania: 12 Czerwca 2016
data modyfikacji: Kazimierz Lis / 2021-11-18 09:22:48
data wyworzenia: Maria Domagalska / 12 Czerwca 2016