nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 148/2012 Burmistrza Rogoźna z dnia z dnia 17 września 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z odbiorem końcowym inwestycji

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.148.2012

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 17 września 2012 r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z odbiorem końcowym inwestycji polegającej na Budowie chodnika na ulicy Lipowej na odcinku od ulicy Smolary do mostu na rzece Wełnie (lewa strona)

ZARZĄDZA SIĘ

 

§ 1.

Powołuję Komisję do przeprowadzenia czynności związanych z odbiorem końcowym inwestycji polegającej na Budowie chodnika na ulicy Lipowej na odcinku od ulicy Smolary do mostu na rzece Wełnie (lewa strona) w składzie:

w składzie:

Przewodniczący  - Maria Domagalska

Członek                                - Daniel Lis

Członek                                - Paweł Andrzejczak

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Pawe Andrzejczak
data dodania: 20 Września 2012
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2012-09-20 10:31:49
data wyworzenia: Pawe Andrzejczak / 20 Września 2012