nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 185/2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr OR.0050.1.185.2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia 06 grudnia 2012r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie art.38 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.),

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Powołuję komisję przetargową w celu przeprowadzenia w dniu 10 grudnia 2012 r. przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę gruntu rolnego, położonego w Gościejewie, działki oznaczonej ewidencyjnie nr 529 o pow.12.4600 ha,  objętej  księgą wieczystą PO1O/00029136/4

w składzie:

1. Roman Piątkowski - Przewodniczący 

2. Marta Olęderek - członek

3. Beata Ryga - członek

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Iwona Ostrowska
data dodania: 12 Grudnia 2012
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2012-12-12 13:02:53
data wyworzenia: Iwona Ostrowska / 12 Grudnia 2012