nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 190/2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.190.2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia 13 grudnia 2012 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.), w związku z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108 z zm.),

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Powołuję komisję przetargową, w celu przeprowadzenia w dniu 17 grudnia 2012 r. I przetargu ograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki, położonej w Dziewczej Strudze, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny GARBATKA), w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 248 o pow.200m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00026467/2.

w składzie:

1. Roman Piątkowski - Przewodniczący 

2. Marta Olęderek - członek

3. Iwona Ostrowska - członek

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Marta Olderek
data dodania: 4 Stycznia 2013
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2013-01-04 11:12:10
data wyworzenia: Marta Olderek / 4 Stycznia 2013