nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 54/2009 z dnia 09 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151-54/2009
Burmistrza Rogoźna
z dnia 9 kwietnia 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Na podstawie art. 37 ust.1, art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zmianami), w związku z § 8 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108),


Zarządzam,  co następuje:

§1.Powołuję komisję przetargową, w celu przeprowadzenia w dniu 10 kwietnia 2009r. przetargów na sprzedaż:

  1. niezabudowanej działki gruntu położonej w Parkowie, gm. Rogoźno, oznaczonej ewidencyjnie nr: 427/1 o pow. 6800m2, objętej księgą wieczystą nr 25706;
  2. niezabudowanej działki gruntu położonej w Jaraczu, gm. Rogoźno, oznaczonej ewidencyjnie nr: 89/4 o pow. 4900m2, objętej księgą wieczystą nr 28491;
  3. niezabudowanej działki gruntu położonej w Rogoźnie, przy ul. Lipowej oznaczonej ewidencyjnie nr: 2382/3  o pow. 3256m2, objętej księgą wieczystą nr 25029;
  4. niezabudowanej działki gruntu położonej w Pruścach, gm. Rogoźno, oznaczonej ewidencyjnie nr: 210/1  o pow. 10.800m2, objętej księgą wieczystą nr 28489.

w składzie:
1. Sławomir Pawlicki - Przewodniczący
2. Roman Piątkowski - członek
3. Eugenia Zabder - członek


§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz
/-/ Bogusław Janus

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 16 Kwietnia 2009
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2009-04-16 10:24:02
data wyworzenia: / 16 Kwietnia 2009