nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 81/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.81.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 04 czerwca 2013 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38 ust.1, art.39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.), w związku z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108 z zm.),

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Powołuję komisję przetargową, w celu przeprowadzenia w dniu 07 czerwca 2013 r.:

1.         IV przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności niezabudowanych działek, położonych w Dziewczej Strudze, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny GARBATKA), w ewidencji geodezyjnej oznaczonych ewidencyjnie nr: 274/2 o pow.1.445m2 i 274/6 pow.1.446m2,objętych księgą wieczystą KW PO1O/00027199/9, IV przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki, położonej w rejonie ul. Długiej w Rogoźnie, projektowana ul. Średnia (obręb geodezyjny ROGOŹNO), w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 2413/6 o pow.2.364m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00035523/9,

2.         III przetargu ograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki, położonej w Dziewczej Strudze, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny GARBATKA), w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 248 o pow.200m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00026467/2,

3.         I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności niezabudowanych działek, położonych w Nienawiszczu, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny NIENAWISZCZ), w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 48/5 o pow.670m2, 48/7 o pow.671m2 i 48/8 o pow.869m2, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00035358/1, I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki, położonej w Gościejewie, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny GOŚCIEJEWO), w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 289/3 o pow.995m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00023377/3,

4.         I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności niezabudowanych działek, położonych w Kaziopolu, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny KAZIOPOLE), w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 28/4 o pow.1.486m2 i 28/6 pow.1.266m2,objętych księgą wieczystą KW PO1O/00023574/4,

5.         I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności niezabudowanych działek, położonych w Garbatce, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny GARBATKA), w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 306/3 o pow.3.564m2, 306/4  o pow.3.190m2, 306/5     o pow.3.070m2 i 306/6 o pow.3.012m2,objętych księgą wieczystą KW PO1O/00026467/2,

 

w składzie:

1. Roman Piątkowski – Przewodniczący 

2. Marta Olęderek – członek

3. Iwona Ostrowska – członek

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Marta Olderek
data dodania: 10 Czerwca 2013
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2013-06-10 11:06:11
data wyworzenia: Marta Olderek / 10 Czerwca 2013