nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 144/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie najmu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.144.2013

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 19 lipca 2013 roku

 

w sprawie: najmu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 30 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. Poz. 594), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

1.        Dokonać wynajęcia pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki  odpadów na rzecz Wspólnot oraz Spółdzielni Mieszkaniowych.

2.        Wzór umowy najmu stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 2.

Ustalam cenę za wynajem 1 pojemnika w wysokości 10 zł brutto miesięcznie.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Beata Ryga
data dodania: 26 Lipca 2013
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2013-07-26 13:08:02
data wyworzenia: Beata Ryga / 26 Lipca 2013