nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 152/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebieg wykonania pl

Zarządzenie Nr OR.0050.1.152.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 12 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebieg wykonania  planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku

 

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku  poz. 885) – Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013 – 2025 za I półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Przyjmuje się informację z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Maria Kachlicka
data dodania: 26 Sierpnia 2013
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2013-08-26 07:48:21
data wyworzenia: Maria Kachlicka / 26 Sierpnia 2013