nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 151/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 sierpnia 2013 r. w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy

Zarządzenie Nr OR.0050.1.151.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 09 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 i 3 ustawy dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W mieszkaniowym zasobie Gminy, jako lokal socjalny wyodrębnia się lokal nr 3 w budynku przy ul. M. Poznańskiej 29, składający się z 2 izb o pow. łącznej 31,10 m2 (2 pokoje z wyodrębnioną częścią sanitarną o pow. 2, 10m2 ) wyposażony w instalację wodociągowo-kanalizacyjną.

 

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Anna Bartol
data dodania: 3 Września 2013
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2013-09-03 13:05:23
data wyworzenia: Anna Bartol / 3 Września 2013