nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 76/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.76.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie art.37 ust.1, art.38 ust.1 i art.39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.), w związku z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108 ze zm.),

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Powołuję komisję przetargową, w celu przeprowadzenia w dniu 29 kwietnia 2014 r.:

1.       III przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki, położonej przy ul. Międzyleskiej w Rogoźnie (obręb geodezyjny ROGOŹNO), w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 2116 o pow.2.304m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00025563/8,

2.       III przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności 18 niezabudowanych działek, położonych w Rogoźnie w rejonie ul. Południowej – przy projektowanej ul. Skrajnej i Łamanej (obręb geodezyjny ROGOŹNO), w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 2408/3 o pow.1.280m2, 2408/4 o pow.1.280m2, 2408/6 o pow.1.104m2, 2408/8 o pow.2.524m2, 2408/9 o pow.2.520m2, 2408/10 o pow.1.891m2, 2408/11 o pow.1.889m2, 2408/12 o pow.1.260m2, 2409/13 o pow.1.488m2, 2409/15 o pow.946m2, 2409/16 o pow.946m2, 2409/17 o pow.946m2, 2409/30 o pow.1.054m2, 2409/31 o pow.1.056m2, 2409/32 o pow.1.037m2, 2409/33 o pow.1.021m2, 2409/34 o pow.1.006m2, 2409/35 o pow.992m2, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00025563/8.

w składzie:

1. Marta Olęderek – Przewodnicząca 

2. Eugenia Zabder – członek

3. Iwona Ostrowska – członek

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Marta Olderek
data dodania: 30 Kwietnia 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-04-30 11:49:01
data wyworzenia: Marta Olderek / 30 Kwietnia 2014