nazwa dokumentu: Uchwała nr XLV/346/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia apelu popierającego wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski o referendum ws przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwo

UCHWAŁA NR XLV/346/2014

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 28 maja 2014 roku

 

w sprawie przyjęcia apelu popierającego wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski o referendum ws przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi

 

 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie §30 ust.1 pkt.3 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Rogoźno uchwalonego uchwałą    z dnia 28 czerwca 2010 r. nr LV/388/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie na wniosek grupy radnych postanawia się co następuje:

 

§1. Rada Miejska pragnie zaapelować do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz i Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o poparcie wniosku Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski i Polskiej Ziemi o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości PGL Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 17 Czerwca 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-06-17 13:48:41
data wyworzenia: / 17 Czerwca 2014