nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 106/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru częściowego w dniu 18.06.2014 r. wykonanych prac w ramach inwestycji polegającej na Budowie targowiska miejskiego w rejonie ul

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.106.2014

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 17 czerwca 2014 roku

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru częściowego w dniu 18.06.2014 r. wykonanych prac w ramach inwestycji polegającej na Budowie targowiska miejskiego w rejonie ulicy Nowej w Rogoźnie.

 

ZARZĄDZA SIĘ

 

§ 1.

Powołuję Komisję do przeprowadzenia odbioru częściowego wykonanych prac w ramach inwestycji polegającej na Budowie targowiska miejskiego w rejonie ulicy Nowej w Rogoźnie.

w składzie:

Przewodniczący – Tadeusz Zygmunt

Członek – Eugeniusz Cieszyński

Członek – Paweł Andrzejczak

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Pawe Andrzejczak
data dodania: 1 Lipca 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-07-01 13:57:56
data wyworzenia: Pawe Andrzejczak / 1 Lipca 2014