nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 159/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie

ZARZĄDZENIE  NR OR.0050.1.159.2014

BURMISTRZA  ROGOŹNA

z dnia 25 sierpnia 2014 roku

 

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie.

 

Na podstawie art. 36a. ust.1 i 13 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. Poz. 594ze zmianami), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Powierza się Pani mgr Magdalenie Krzyśka stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie na okres 5 lat szkolnych,

to jest od dnia 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2014r.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:ZEAPO
data dodania: 3 Września 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-09-03 13:31:41
data wyworzenia: ZEAPO / 3 Września 2014