nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 188/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 października 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zrealizowanego zadania pn: 1. ” Budowa chodnika w Siernikach od drogi powiatowej 2031P do bramy zakładu GRAJANR

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.188.2014

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 06 października 2014r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  odbioru zrealizowanego zadania pn: 1. ” Budowa chodnika w Siernikach od drogi powiatowej 2031P do bramy zakładu GRAJAN„

 

ZARZĄDZA SIĘ:

 

§ 1.

Powołanie  Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru  w składzie:

1.          Tadeusz Zygmunt – przewodniczący

2.          Krzysztof Ostrowski – członek

3.          Maria Domagalska – członek

4.          Paweł Andrzejczak – członek

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Maria Domagalska
data dodania: 16 Października 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-10-16 13:23:55
data wyworzenia: Maria Domagalska / 16 Października 2014