nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 192/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 października 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zrealizowanego zadania pn:. ”Remont świetlicy w miejscowości Owczegłowy etap III„

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.192.2014

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 09 października 2014r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  odbioru zrealizowanego zadania pn:. ”Remont świetlicy w miejscowości Owczegłowy etap III„

 

ZARZĄDZA SIĘ:

 

§ 1.

Powołanie  Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru  w składzie:

Tadeusz Zygmunt – przewodniczący

Krzysztof Ostrowski – członek

Maria Domagalska – członek

Paweł Andrzejczak – członek

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Maria Domagalska
data dodania: 16 Października 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-10-16 13:33:10
data wyworzenia: Maria Domagalska / 16 Października 2014