nazwa dokumentu: Uchwała nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

UCHWAŁA Nr I /1/2014

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 ROKU

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Po zapoznaniu się z wynikami tajnego głosowania ogłoszonymi przez Komisję Skrutacyjną i w związku z  art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala co następuje:

 

§ 1. Na Przewodniczącego VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie wybrany został radny

 

Pan Henryk Janus.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 4 Grudnia 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-12-04 13:41:37
data wyworzenia: / 4 Grudnia 2014