nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 65/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania instytucji kultury – Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie za 2014 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.1.65.2015

Burmistrza Rogoźna

z dnia 19 marca 2015 roku

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania instytucji kultury – Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie za 2014 rok

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) zarządzamco następuje:

 

§ 1.

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie za 2014 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

o    Bilans,

o    Rachunek zysków i strat,

o    Informację dodatkową.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Maria Kachlicka
data dodania: 10 Kwietnia 2015
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2015-04-10 11:21:40
data wyworzenia: Maria Kachlicka / 10 Kwietnia 2015