nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy

Zarządzenie Nr OR.0050.1.71.2015

Burmistrza Rogoźna

z dnia 23 marca 2015 roku

 

w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 i 3 ustawy dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.), art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 , poz. 594 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W mieszkaniowym zasobie Gminy, jako lokal socjalny wyodrębnia się lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się w budynku Parkowo 99, składający się z 2 pokoi o łącznej powierzchni mieszkalnej 30,03 m2, kuchni, łazienki, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 20,33m2, wyposażony w instalację wod.-kan, centralne ogrzewanie.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Anna Bartol
data dodania: 10 Kwietnia 2015
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2015-04-10 11:37:27
data wyworzenia: Anna Bartol / 10 Kwietnia 2015