nazwa dokumentu: Uchwała nr VII/71//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola ,,Słoneczne Skrzaty w Parkowie”

UCHWAŁA Nr VII/71/2015

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 marca 2015r.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola ,,Słoneczne Skrzaty w Parkowie”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz  art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267), po rozpatrzeniu skargi na Dyrektora Przedszkola ,,Słoneczne Skrzaty w Parkowie” Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uznaje się skargę nadziałalność Dyrektora Przedszkola ,,Słoneczne Skrzaty w Parkowie” co do procedury przyjęcia dziecka do przedszkola i uniemożliwienia realizowania pięciogodzinnej podstawy programowejza zasadną.

 

§ 2. Uznaje się skargę nadziałalność Dyrektora Przedszkola ,,Słoneczne Skrzaty w Parkowie” co do działań o charakterze dyskryminacyjnym względem dziecka niepełnosprawnego za niezasadną.

 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o wyniku rozpatrzenia skargi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 13 Kwietnia 2015
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2015-04-13 14:54:01
data wyworzenia: / 13 Kwietnia 2015