nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 138/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 138 /2009

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 21 sierpnia 2009 roku

 

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Adama Mickiewicza w Budziszewku.

 

 

Na podstawie art. 36a. ust.1 i 13 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jed. tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, Poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

Burmistrz zarządza co następuje:

 

 

§ 1. Powierza się Pani mgr Marii Frankowskiej stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej   im. Adama Mickiewicza w Budziszewku na okres 5 lat szkolnych,

 

tj. od dnia 01 września 2009 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2009r.         

 

BURMISTRZ

inż. Bogusław Janus

 

 

                                                                                                                              

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 21 Sierpnia 2009
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2009-08-26 10:37:16
data wyworzenia: / 21 Sierpnia 2009