nazwa dokumentu: Uchwała nr XLV/319/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie przekazania skargi prokuratora do sądu administracyjnego

Uchwała Nr XLV/319/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 października 2009r.

 

w sprawie przekazania skargi prokuratora do sądu administracyjnego

 

                Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przekazuje się Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargę Prokuratora Rejonowego w Obornikach na uchwałę Nr XXXIII/226/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie  z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające zakres podstaw programowych wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Rogoźno, wnosząc o jej oddalenie.

 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do sporządzenia odpowiedzi na skargę oraz do przekazania skargi wraz z odpowiedzią Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu, upoważniając go równocześnie do udzielania dalszych pełnomocnictw, w szczególności radcom prawnym i pracownikom urzędu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
data dodania: 3 Listopada 2009
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-04-02 06:46:22
data wyworzenia: / 3 Listopada 2009