nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 03 lutego 2010 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach Gminy Rogoźno

ZARZĄDZENIE NR 5/ 2010

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 3 lutego 2010 r.

 

w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach Gminy Rogoźno

 

Na podstawie art.5, ust. 7 pkt. 1 oraz art.34a ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity; Dz. U.z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami) oraz §18pkt.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz.69) ustala się co następuje:

 

§1.

Ze względu na nieprzejezdność dróg z powodu dużych opadów śniegu powodujących zaspy, zawieszam w dniu 3 lutego 2010r. zajęcia w następujących szkołach:

1)       Szkole Podstawowej w Budziszewku,

2)       Szkole Podstawowej w Pruścach,

3)       Zespole Szkół w Parkowie,

4)       Zespole Szkól w Gościejewie,

 

§2.

Ze względu na nieprzejezdność dróg i bezpieczeństwo dzieci autobus szkolny dowożący dzieci do w/w szkół w dniu 3 lutego 2010r. nie będzie kursował.

 

§3.

Zajęcia należy odpracować w wyznaczonym terminie.

 

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół.

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Wiktor Jaworski
data dodania: 3 Lutego 2010
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-02-15 10:45:56
data wyworzenia: Wiktor Jaworski / 3 Lutego 2010