nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 33/2010 z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr OR.0151-33/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 14 maja 2010r.

                

w sprawie powołania komisji przetargowej  

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38 ust.1, art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zm.), w związku z § 8 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108 z zm.),

 

Zarządzam,  co następuje:

§1.

Powołuję komisję przetargową, w celu przeprowadzenia w dniu 28 maja 2010r. :

1.       II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej przy ul. Lipowej w Rogoźnie, oznaczonej ewidencyjnie nr 2382/3 o pow.3.256m2,  objętej księgą wieczystą  KW 25029.

2.       I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności niezabudowanych działek położonych w Rogoźnie, na zapleczu ul. Kościuszki, objętych księgą wieczystą   KW 24284, przeznaczonych pod budowę jednokondygnacyjnych obiektów garażowych:                 

1) 1 działkę o  nr 1500/104 o pow. 20m2,

         2) 2 działki o nr: 1500/125, 1500/128, każda o pow. 22m2,

         3) 1 działkę o nr 1500/124 o pow. 23m2,

        4) 2 działki o nr: 1500/103, 1500/105, każda o pow. 38m2 .

3.       II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności niezabudowanych działek gruntu położonych w Laskowie, gm. Rogoźno, objętych księgą wieczystą KW 28570  oznaczonych ewidencyjnie nr:

     1)  25  o pow.0,18ha,

     2) 28/1  o pow.0,20ha,

     3) 28/2  o pow.0,67ha.

4.       rokowań na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w obr. ew. Pruśce, gm. Rogoźno oznaczonej ewidencyjnie nr 360  o pow.0,43ha, objętej księgą wieczystą KW 28489.                    

w składzie:

1. Roman Piątkowski           -  Przewodniczący 

2. Eugenia Zabder               -  członek

3. Iwona Ostrowska             -  członek

 

 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Marta Olderek
data dodania: 14 Maja 2010
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-05-31 06:18:53
data wyworzenia: Marta Olderek / 14 Maja 2010