nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr OR.0050.1.37.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.37.2022

Burmistrza Rogoźna

z dnia 21 lutego 2022 r.

 

 

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

 

Na podstawie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

 

 

Zarządzam, co następuje: 

 

§ 1.

Rezygnuję z prawa pierwokupu do prawa własności niezabudowanej działki gruntu nr 1974/24 o obszarze 0,0943ha, położonej w miejscowości Rogoźno, gmina ROGOŹNO, na podstawie warunkowej umowy sprzedaży, Repertorium A nr 488/2022 z dnia 18.02.2022 r., sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Rogoźnie ul. Wielka Poznańska 58/1. 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 
informacje wprowadził:Kazimierz Lis
informacje wytworzył:Iwona Ostrowska
data dodania: 21 Lutego 2022
data modyfikacji: Kazimierz Lis / 2022-02-21 11:15:24
data wyworzenia: Iwona Ostrowska / 21 Lutego 2022