nazwa dokumentu: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w 2022 roku

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 PZP Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia pn. Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w 2022 roku zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 150 000,00 zł brutto.

 

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 
informacje wprowadził:Kazimierz Lis
informacje wytworzył:Pawe Andrzejczak
data dodania: 29 Grudnia 2021
data modyfikacji: Kazimierz Lis / 2022-02-16 14:54:33
data wyworzenia: Pawe Andrzejczak / 29 Grudnia 2021