nazwa dokumentu: Zawiadomienie o terminie III Sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, która odbędzie się dnia 14 grudnia 2010 r. (wtorek) o godzinie 11.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z §11 pkt 1  Regulaminu Rady Miejskiej podaje się do publicznej wiadomości, że  III Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbędzie się dnia 14 grudnia 2010 r. (wtorek) o godzinie 11.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Uroczyste ślubowanie Burmistrza Rogoźna.
 4. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
 6. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rogoźnie

a)    zgłaszanie kandydatów,

b)    powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c)     przeprowadzenie procedury głosowania.

 

 1. Powołanie Komisji Rewizyjnej.
 2. Powołanie stałych komisji Rady Miejskiej.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zakończenie.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie

(-) mgr Zdzisław Hinz

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Adriana Potocka
data dodania: 8 Grudnia 2010
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-12-08 09:56:34
data wyworzenia: Adriana Potocka / 8 Grudnia 2010