nazwa dokumentu: Harmonogram pracy Rady Miejskiej w miesiącu listopadzie

Szanowni Państwo

 

Zgodnie z zatwierdzonymi planami pracy Rada Miejska i jej Komisje zajmować się będą następującymi zagadnieniami, w wyznaczonych poniżej terminach:

1.       Komisje Rady Miejskiej w Rogoźnie swoje posiedzenia zaplanowały na:

a) 24.11.2011 r., godz. 16.00, sala nr 20 UM w Rogoźnie – Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury, tematy:

- Działalność kulturalna Rogozińskiego Centrum Kultury.

- Zaopinowanie projektów uchwał i materiałów na Sesję Rady Miejskiej.

b) 28.11.2011 r., godz. 12.00, sala nr 20 UM w Rogoźnie – Komisja Rewizyjna, temat:

- Kontrola wydatków związanych z oświetleniem gminy, utrzymaniem zieleni, oczyszczaniem miasta.

- Analiza projektu budżetu na 2012 r..

c) 28.11.2011 r., godz. 16.00, sala nr 20 UM w Rogoźnie – Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa, tematy:

- Działalność instytuacji kulturalnych w Gminie Rogoźno.

- Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2012 rok.

2.       Sesja Rady Miejskiej w Rogoźnie odbędzie się dnia 30 listopada 2011 r. o godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury przy ul. II Armii WP 4 w Rogoźnie, zgodnie z planem pracy tematem sesji jest:

- Działalność placówek kultury w naszej Gminie.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie

(-) ZdzisławHinz

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Paulina Grabowska
data dodania: 4 Listopada 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-11-04 13:20:40
data wyworzenia: Paulina Grabowska / 4 Listopada 2011