nazwa dokumentu: Harmonogram pracy Rady Miejskiej w miesiącu listopadzie 2013

Szanowni Państwo

 

Zawiadamiam, że plan pracy Rady Miejskiej w miesiącu listopadzie przedstawia się następująco:

1.         Komisje Rady Miejskiej w Rogoźnie, swoje posiedzenia zaplanowały na:

a)     21.11.2013 r., godz.17:00, sala nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie-Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury , temat:

-      stan realizacji budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II aglomeracji miasta Rogoźna,

-      praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2014 rok.

b)     25.11.2013r., godz. 13:00, sala nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie-Komisja Rewizyjna , tematy:

-      analiza dochodów gminy z wykorzystaniem majątku gminy (szkoły, świetlice).

c)     25.11.2013 r., godz. 16:15, sala nr 20 UM w Rogoźnie- Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa, temat:

-      stan realizacji budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II aglomeracji miasta Rogoźna,

-      praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2014 rok.

2.         Sesja Rady Miejskiej w Rogoźnie odbędzie się dnia  27.11.2013 r., godz. 16:00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury, przy ul. II AWP 4 w Rogoźnie, zgodnie z planem pracy tematem sesji będzie:

-      realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie

(-) Zdzisław Hinz

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Marika Markiewicz
data dodania: 5 Listopada 2013
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2013-11-05 13:16:33
data wyworzenia: Marika Markiewicz / 5 Listopada 2013