nazwa dokumentu: Plan pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2014 rok

Załącznik do Uchwały Nr XL/289/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku

 

PLAN PRACY

Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2014 rok

 

 

Lp.

Miesiąc

Temat

Forma realizacji

Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów

Uwagi

1.

Styczeń

1. Ocena realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2000 – 2015.

2.      Realizacja usług w zakresie oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz konserwacji urządzeń energetycznych na terenie Gminy Rogoźno.

Posiedzenie Komisji w UM

 

- // -

Burmistrz Rogoźna

Prezes Zarządu ENEA w Poznaniu

2.

Luty

1.      Ocena realizacji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich na lata 2007 – 2013.

2.      Aktualna sytuacja w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Posiedzenie Komisji w UM

 

- // -

Burmistrz Rogoźna

Dyrektor ZDP w Obornikach

3.

Marzec

1.      Budowa obwodnicy miasta Rogoźna.

2.      Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne na terenie Gminy Rogoźno.

Posiedzenie Komisji w UM

 

- // -

 

 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Dyrektor GDDKiA w Poznaniu

Dyrektor WZDW w Poznaniu

Dyrektor ZDP w Obornikach

Burmistrz Rogoźna

4.

Kwiecień

1.      Ocena działalności finansowej podległych jednostek: GOPS, RCK, ZAMK, ZEAPO.

Posiedzenie Komisji w UM

 

- // -

Burmistrz Rogoźna

Dyrektor ZAMK

Dyrektor ZEAPO

Dyrektor RCK

Kierownik GOPS

6.

Maj.

1. Sytuacja i stan leśnictwa na terenie Gminy Rogoźno w nadleśnictwach: Durowo, Łopuchówko i Oborniki.

2. Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2013 rok – absolutorium dla Burmistrza Rogoźna.

Posiedzenie Komisji w UM

 

-//-

Nadleśniczy Durowo

Nadleśniczy Łopuchówko

Nadleśniczy Oborniki

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

 

Czerwiec

1. Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Rogoźno.

2. Informacja o działalności finansowej Spółek Gminnych „Aquabellis” i „Megawat”.

Posiedzenie Komisji w UM

 

- // -

Burmistrz Rogoźna

Prezes Zarządu Sp. z o.o. „Aquabellis”

Prezes Zarządu Sp. z o.o. „Megawat”

7.

Lipiec

Przerwa wakacyjna.

8.

Sierpień

1.      Ocena działalności inwestycyjnej w Gminie Rogoźno za 2014 rok.

Posiedzenie Komisji w UM

Burmistrz Rogoźna

9.

Wrzesień

1.      Sytuacja i stan rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno.

2.      Analiza wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2014 roku.

Posiedzenie Komisji w UM

 

- // -

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy Rogoźno

Inspektor ODR w Obornikach

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Obornikach

Pozostałe podmioty związane z rolnictwem

10.

Październik

1.      Podsumowanie działalności Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa VI kadencji Rady Miejskiej.

Posiedzenie Komisji w UM

Przewodniczący KGFiR

Inspektor Biura Rady Miejskiej

 

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Marika Markiewicz
data dodania: 10 Stycznia 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-01-10 10:09:57
data wyworzenia: Marika Markiewicz / 10 Stycznia 2014