nazwa dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - działki nr 2359/3 w Rogoźnie

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.1.207.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 listopada 2014 roku.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości

 

Oznaczenie nieruchomości

Położenie

Powierzchnia

użytkowa

Opis nieruchomości

Miesięczny czynsz

Uwagi

KW PO10/00028050/0

działka 2359/3

Rogoźno

ul. II Armii Wojska Polskiego 4b

14,50 m2

Lokal użytkowy mieści się w budynku

Przychodnia Zdrowia w Rogoźnie.

 

Stawka czynszu wynosi 10,46 zł/m2

Stawka czynszu na początku 2015 roku ulegnie zmianie.

Czynsz jest płatny miesięcznie z góry.

Najemca ponosi inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

Oddanie w najem na okres 1 roku od dnia 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku w formie bezprzetargowej

dotychczasowemu najemcy

„EWMED” Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:ZAMK
data dodania: 1 Grudnia 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-12-01 07:55:47
data wyworzenia: ZAMK / 1 Grudnia 2014