nazwa dokumentu: Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

INFORMACJA dla wyborców niepełnosprawnych

 

I.      Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w Gminie Rogoźno ma prawo do uzyskania informacji o :

 

1)        właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania,

2)        lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego,

3)        warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania,

4)        terminie wyborów oraz godzinach głosowania,

5)        komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów,

6)        warunkach oraz formach głosowania.

 

II.          Wyborcy niepełnosprawni mogą w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie :

 

1)      w terminie do dnia 18 września 2011r. zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju , w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

2)      w terminie do dnia 25 września 2011r. składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,

– zgłaszać zamiar głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

3)      w terminie do dnia 29 września 2011r. składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

 

 

Pełnomocnik Wyborczy

(-) mgr Iwona Sip - Michalska

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Wydzia Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
data dodania: 31 Sierpnia 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-08-31 11:20:28
data wyworzenia: Wydzia Organizacyjny i Spraw Obywatelskich / 31 Sierpnia 2011