nazwa dokumentu: Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Rogoźno w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16.11. 2014 roku

I N F O R M A C J A

 

o zgłaszaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16.11. 2014 roku.

 

U W A G A !

 

Sposób zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych:

 

Zgodnie z art. 182 ustawy Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011r.(Dz.U.Nr 21, poz.112, z późn.zm.)

 

Obwodowe komisje wyborcze powołuje spośród wyborców Miejska Komisja Wyborcza w Rogoźnie.

Burmistrz przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych i przeprowadza wstępną weryfikację spełnienia przez nich warunków określonych w Kodeksie wyborczym.

Zgłoszenia kandydatów mogą być składane najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.

 

W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się:

1)         od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby,

2)         jedną osobę wskazaną przez burmistrza spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych,

 

Zgodnie z Kalendarzem Wyborczym ( załącznik do postanowienia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r.) termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji upływa w dniu 17.października 2014 roku (piątek) o godz. 15:00.

 

 

Zgłoszenia przyjmowane są w Kancelarii Urzędu, pokój nr 15 ( I piętro).

 

 

Urzędnik Wyborczy

( - ) mgr Iwona Sip-Michalska


D i e t y

dla członków obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania  – Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego :

-         przewodniczący obwodowej komisji wyborczej 380,00 zł ,

-         zastępca przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej 330,00 zł ,

-         członek obwodowej komisji wyborczej 300,00 zł ,

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Iwona Sip-Michalska
data dodania: 11 Września 2014
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2014-09-11 13:36:33
data wyworzenia: Iwona Sip-Michalska / 29 Sierpnia 2014