nazwa dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o przedstawieniu Radzie Miejskiej w Rogoźnie, na sesji (30.11.2011 ) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej

Rogoźno  dnia 16.11.2011 r.

GPiM.7321-6/10

 

Ogłoszenie

Burmistrza Rogoźna

 

Na podstawie art.17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz.717 ze zmianami)  zawiadamiam, że na sesji 

w dniu 30 listopada 2011 r.  o godz. 1600

 

przedstawiony zostanie Radzie Miejskiej w Rogoźnie, która odbędzie się w sali RCK w budynku przy ul. II Armii Wojska Polskiego 4 projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego  uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą Nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006r.,  na obszarze działki o nr ewid. 820/3 przy ul. Fabrycznej.

 

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:Renata Bukowska
data dodania: 17 Listopada 2011
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2011-11-17 09:40:36
data wyworzenia: Renata Bukowska / 17 Listopada 2011