Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz Nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Burmistrz  Rogoźna

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w ha, nr KW)

Cena sprzedaży

             netto/brutto

Przeznaczenie zgodnie z planem

Warunki/uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

ul. Wschodnia

m. Rogoźno

(obręb ROGOŹNO)

 

 

 

2409/3 o pow.0,1398ha

2198/9 o pow.0,1244ha

KW PO1O/00042092/0

sprzedaż następuje w jednym kompleksie o łącznej pow.0,2642ha

 

 

 

128 000,00zł

netto

- w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej uchwalonego Uchwałą Nr IX/62/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z 2007 r. Nr 98, poz.2406) przedmiotowe działki objęte są symbolami 75MNr o przeznaczeniu – teren zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej,

 przetarg ustny nieograniczony

 

- nabywca na podstawie art.146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.685 z późn. zm.) ponosi 23% podatku od towarów                    i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny,

 

- w dziale III KW PO1O/00042092/0 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe o treści: „odpłatna, na czas nieokreślony służebność przesyłu, w związku z lokalizacją urządzeń energetycznych o których mowa w art. 49 par. 1 kodeksu cywilnego, w celu pobudowania linii kablowych nn 0,4 kv typu nay2y-j na nieruchomości stanowiącej działki:

- 2409/3 - budowa linii kablowej nn 0,4kv typu nay2y- j 4x 150mm2 o długości 9m, z pasem technicznym o szereokości 0,5m, powierzchni pasa służebności 4,5m2,

- 2198/9- budowa linii kablowej nn 0,4 kv typu nay2y-j 4x 150mm2 o długości 42m, z pasem technicznym o szerokości 0,5m, powierzchni pasa służebności 21m2

polegającą w szczególności na prawie swobodnego przechodu i przejazdu do części ww. działek odpowiednich służb właściciela sieci elektroenergetycznej, prawie pobudowania na niej linii kablowych nn 0,4 kv typu nay2y-j oraz umożliwieniu w szczególności władanie i korzystanie z urządzeń elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostępu i dojazdu do tych urządzeń wszelkimi środkami transportu służb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych, remontowych, przebudowy, wymiany urządzeń i przewodów, dokonywania kontroli i przeglądów urządzeń niezbędnych do prowadzenia niezakłóconej dystrybucji energii elektrycznej.

 

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 14 marca 2022 r. do dnia 05 kwietnia 2022 r.

 

Termin  złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1, punkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 26 kwietnia 2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rogoźno, dnia 14 marca 2022 r.

 

drukuj pobierz pdf