Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2022: Zarządzenie Nr OR.0050.1.58.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę publiczną

            ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.58.2022

Burmistrza Rogoźna

 z dnia 23 marca 2022 r.

 

 

w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę publiczną

 

 

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm.), art. 98 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.) w związku z §2 ust.1 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz.3114 z późn. zm.)

 

 

Zarządzam, co następuje:

 

§1.

Wypłacić na podstawie protokołu z negocjacji z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 2494 o pow.0,1619ha, położona w obrębie geodezyjnym ROGOŹNO,odszkodowanie w kwocie 1,23zł, (słownie: jeden złoty 23/100), która to działka z mocy prawa stała się własnością Gminy Rogoźno, z dniem ostateczności decyzji podziałowej Burmistrza Rogoźna nr GRO.6831.45.2021.JB z dnia 25 sierpnia 2021 r., jako grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych – drogi klasy lokalnej.

 

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf